Договор за приватност

KENNEDE ELECTRONICS MFG Co., Ltd. (во натамошниот текст „ние“ или „наши“) е секогаш свечено посветена на заштита на приватноста на корисниците („корисник“ или „вие“). При користење на услугите наПрочистувач на воздух KENNEDE, можеме да ги собереме и користиме вашите релевантни информации.

НаПолитика за приватностсе однесува на сите услуги обезбедени одПрочистувач на воздух KENNEDE.Кога користите која било поединечна услуга, се согласувате да прифатите заштита наПолитика за приватност и условите (во натамошниот текст како „специфични услови“) на специфичните политики за приватни информации што ги издаваме во единствената услуга, и во тој случај, специфичните услови и оваа Политика ќе стапат на сила истовремено. Ако наПолитика за приватностне е применливо за ниту една услуга што ја обезбедуваме, ќе биде јасно во услугата на соодветен начин декаПолитика за приватносте исклучен од апликацијата.

Ве молиме имајте предвид дека одвреме-навреме ќе ја проверуваме нашата политика и затоа релевантните мерки соодветно ќе се променат. Ве молиме редовно да ја посетувате оваа страница за да се осигурате дека секогаш ја разбирате најновата верзија на нашатаПолитика за приватност . По читањето наПолитика, ако имате било какви прашања заПолитика за приватностили прашања во врска соПолитика за приватност, ве молиме контактирајте со нас.

Доколку ги користите или продолжите да ги користите услугите наПрочистувач на воздух KENNEDE, тоа значи дека се согласувате дека ги собираме, користиме, складираме и споделуваме вашите информации во согласност соПолитика за приватност.

I. Информации што можеме да ги собереме

(з) Информации ирелевантни за личниот идентитет:

Кога ги користите нашите услуги, ние може да собираме и сумираме информации како што се потеклото на корисникот и низата на пристап. На пример, ќе го снимиме потеклото на секој корисник кој ги користи нашите услуги.

(ii) Информации за личниот идентитет:

Кога ги користите нашите услуги, може да собереме и сумираме или да бараме од вас да ги дадете информациите за личниот идентитет, како што е личната идентификација (вклучувајќи ја личната карта и пасошот); датум на раѓање, родно место, пол, интереси и хоби, личен телефонски број и црти на лицето; информации за уредот (вклучувајќи го моделот на уредот, MAC адресата на уредот, типот на оперативниот систем и поставките на уредот); уникатен код за идентификација на уредот од списокот со софтвер (како што се основни информации за најчесто користениот личен уред, вклучувајќи информации за IMEI/андроид ID/IDFA/OPENUDID/GUID и информации за IMSI на SIM картичката); информации за локација (вклучувајќи ги прецизните информации за позиционирање, должина и географска ширина).

Ги собираме вашите информации главно со цел да ви овозможиме вие ​​и другите корисници полесно да ги користите нашите услуги со поголемо задоволство.

II. Како собираме и користиме информации

Ќе ги собираме и користиме вашите информации на следниве начини:

1. Информации обезбедени од вас, како што се:

(1) Информации што ни се дадени кога регистрирате сметка за нашите услуги или ги користите нашите услуги;

(2) Споделени информации обезбедени од вас на други страни преку нашите услуги и информации зачувани кога ги користите нашите услуги.

2. Вашите информации споделени од други страни, што значи споделени информации за вас што другите страни ги обезбедуваат кога ги користат нашите услуги.

3. Вашите информации што ги добивме. Информациите што ги собравме, сумиравме и снимивме кога ги користите нашите услуги, како што се информациите за локацијата и информациите за уредот.

4. Да ви помогне да ја завршите регистрацијата

За да ви го олесниме обезбедувањето услуги за вас, треба да обезбедите основни информации за регистрација, како што се бројот на мобилниот телефон и адресата на е-пошта, и да ги креирате вашето корисничко име и лозинка. Ако ви требаат само основни услуги како што се прелистување и пребарување во некои поединечни услуги, не треба да се регистрирате како наш корисник и да ги давате горенаведените информации.

5. Ви обезбедуваме стоки или услуги

Информациите што ги собираме и користиме се неопходни за да ви ги обезбедиме нашите услуги. Целта на собирањето лични информации е: Да се ​​изврши проверка на овластување за облак од крај до крај со Huawei Cloud за да се осигура дека вашиот производ постојано ги исполнува барањата за сертификација на HarmonyOS Connect. Идентификатор на хардверот на уредот, хардверски параметри на уредот, информации за верзијата на системот, изјава за приватност на SDK од трета страна:Кликнете за да ги видите Услугите за управување со уредот и изјавата за приватност на huawei.Без релевантни информации, нема да можеме да ви ја обезбедиме основната содржина на нашите услуги.

6. Push известување до вас

(1) Презентирајте и поттикнете ја услугата за вас
(Ви испраќа известувања. Може да ви испратиме известувања за услуги кога е потребно (на пример, кога суспендираме една услуга, менуваме или прекинуваме да обезбедуваме една услуга за одржување на системот). Ако не сакате да продолжите да го примате известувањето што го туркавме, може да побарате од нас да престанеме да го притискаме известувањето.

7. Да ви обезбеди безбедносно осигурување

За да ја осигурате автентичноста на вашиот идентитет и да ви обезбедиме подобро безбедносно осигурување, може да ни дадете лични чувствителни информации за идентификацијата и карактеристиките на лицето и други биометриски информации за да ја завршите автентикацијата на вистинското име.

Освен за автентикација на идентитетот, можеме да ги користиме вашите информации за услуги на клиентите, безбедносна заштита, архивско поднесување и резервна копија за да обезбедиме безбедност на услугите што ви ги дадовме; ние може да ги користиме или интегрираме вашите информации што ги собравме и информациите стекнати од нашите партнери со ваше овластување или споделени од нив во согласност со законот за идентификување на автентикација, откривање и спречување на безбедносни настани и да преземеме неопходни мерки за снимање, ревизија, анализа и отстранување во согласност со закон.

8. Подобрете ги нашите услуги

Може да ги користиме информациите собрани преку една од нашите услуги за нашите други услуги. На пример, вашите информации собрани кога користите една од нашите услуги може да се користат за да ви се обезбедат конкретни содржини или да ви покажат информации поврзани со вас и генерално да не се туркаат во друга услуга; може да ви дозволиме да учествувате во истрага во врска со нашите услуги за да ни помогне да ги подобриме постоечките услуги или да дизајнираме нови услуги; во меѓувреме, може да ги користиме вашите информации за ажурирање на софтверот.

Вие разбирате и се согласувате дека по собирањето на вашите информации, ние ќе ги деидентификуваме податоците преку технолошки средства, вашиот идентитет нема да биде препознаен преку информациите деидентификувани и во тој случај имаме право да ги користиме деидентификуваните информации за анализира и комерцијална употреба на базата на податоци на корисници.

Ако имаме намера да ги користиме вашите информации за други цели кои не се наведени воПолитика за приватност, однапред ќе побараме ваша дозвола.

9. Исклучоци од овластување и согласност

Според релевантните закони и прописи, во следниве околности, не е потребна ваша согласност за собирање на вашите информации:

(1) Информациите се за националната безбедност и безбедноста на националната одбрана;

(2) Информациите се за јавната безбедност, јавното здравје и големиот јавен интерес;

(3) Информациите се за истрага на криминал, гонење, судење и извршување на пресудата;

(4) Вашите информации се собираат заради заштита на безбедноста на животот и имотот и други важни законски права и интереси на информативните тела или други поединци и во тој случај тешко е да се добие ваша согласност;

(5) Собраните информации се објавени од вас;

(6) Информациите се собираат од информациите што се легално и јавно обелоденети, како што се известување за правни вести и владини информации публицитет;

(7) Потребно е да се соберат вашите информации за потпишување на договори според вашите барања;

(8) Неопходно е да се соберат вашите информации за одржување на безбедно и стабилно работење на нашите услуги, како што се откривање и справување со дефекти на производи или услуги;

(9) Неопходно е да се соберат вашите информации за известување за правни вести;

(10) Неопходно е да се соберат вашите информации за академските истражувачки институции да направат статистика или да вршат академско истражување врз основа на јавниот интерес, а информациите содржани во резултатот од академското истражување или описот се деидентификуваат;

(11) Други околности пропишани со закони и прописи.

III. Информации што можеме да ги споделиме, пренесеме или откриеме

(i) Споделување

Освен во следните околности, нема да ги споделиме вашите информации со трета страна без ваша согласност:

1. Ви ги обезбедуваме нашите услуги. Можеме да ги споделиме вашите информации со партнери или други трети страни за да ја реализираме основната функција што ви требаше или да ги обезбедиме услугите што ви беа потребни;

2. Одржувајте ги и подобрувајте ги нашите услуги. Можеме да ги споделиме вашите информации со партнери или други трети страни за да ви помогнеме да ви обезбедиме повеќе насочени и посовршени услуги;

3. Да се ​​реализира целта наведена во член 2 одПолитика за приватност, „како собираме и користиме информации“;

4. Исполнете ги нашите обврски одПолитика за приватностили други договори постигнати со вас и да ги оствариме нашите права;

5. Обезбедете ги вашите информации според одредбите на договорот за единствена услуга (вклучувајќи го електронскиот договор потпишан онлајн и соодветните правила на платформата) или други правни документи;

6. Обезбедете ги вашите информации врз основа на законите и регулативите за исполнување на јавниот интерес.

Ние ги споделуваме вашите информации само за легитимни, правилни, неопходни, конкретни и експлицитни цели. Ќе потпишеме строг договор за доверливост со компании, организации и поединци со кои и со кои споделуваме информации за да бараме од нив да ракуваат со информациите според нашите упатства,Политика за приватности сите други поврзани мерки за доверливост и безбедност.

(ii) Трансфер

Освен во следните околности, нема да ги споделиме вашите информации со трета страна без ваша согласност:

1. Со континуиран развој на нашиот бизнис, можеме да спроведеме спојување, преземање, пренос на средства или слични трансакции, а вашите информации може да се пренесат како дел од таквите трансакции. Ќе бараме новите компании и организации кои ги имаат вашите информации да продолжат да бидат обврзани соПолитика за приватност, во спротивно ќе бараме компаниите и организациите да побараат ваша дозвола.

2. Ќе ги пренесеме вашите информации на други страни откако ќе ја добиеме вашата експлицитна согласност.

(iii) Обелоденување

Ќе ги откриеме вашите информации за премисата за преземање безбедносни мерки што ги исполнуваат стандардите на индустријата само под следниве околности:

1. Ќе ги откриеме информациите што вие експлицитно сте ги назначиле на начин на откривање со кој вие експлицитно се согласувате според вашата потреба;

2. Во околностите кога вашите информации мора да бидат обезбедени според барањата на законите и прописите, задолжителните барања за административно спроведување на законот или задолжителните судски барања, можеме да ги откриеме вашите информации според бараниот тип на информации и начин на откривање. Во премисата на исполнување на законите и прописите, кога ќе добиеме барања за горенаведеното откривање на информации, ќе бараме од примачот да издаде соодветни правни документи како што се поканата или писмото за истрага. Ние цврсто веруваме дека информациите што треба да ги дадеме ќе бидат транспарентни колку што е можно до степен што го дозволува законот. Спроведовме претпазливо разгледување на сите барања за да се осигураме дека барањата се предмет на правна основа и ограничени на податоците што одделот за спроведување на законот има законски права да ги добие за специфични истражни цели.

IV. Заштита на приватноста на корисникот

Xiaoyi ја почитува приватноста на своите корисници и без согласност на корисниците, Xiaoyi нема да собира информации за корисниците. Обврзана е да не ги дава корисничките информации совладени за потребите на услугата без дозвола на корисниците, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на корисничкото име, информациите за контакт, адресата за инсталација, информациите за купениот производ, информациите за нарачката, каналот за купување, историјата на повици и алармот рекорд.

V. Како да управувате со вашите информации

(i) Пристап, ажурирање и бришење

Ве охрабруваме да ги ажурирате и менувате вашите информации за да бидат попрецизни и поефективни. Можете да пристапите до вашите информации преку нашите услуги и да извршите целосна промена, дополнување и бришење на вашите информации сами или да барате од нас да го сториме тоа. Ќе преземеме соодветни технолошки средства за да се осигураме дека можете да пристапите, ажурирате и коригирате вашите сопствени информации или други информации обезбедени кога ги користите нашите услуги колку што е можно повеќе.

Кога ќе пристапите, ажурирате, коригирате и бришете горенаведените информации, можеби ќе бараме од вас да ја потврдите автентичноста за да обезбедите безбедност на информациите.

(ii) Откажување

По исполнувањето на условите договорени во договорот за услуги за нашата единствена услуга и одредбите од релевантните национални закони и прописи, вашата сметка за услуга може да биде откажана или избришана. По откажувањето или бришењето на сметката, сите информации и податоци за услугата поврзани со сметката и според единствената услуга ќе бидат избришани или отстранети според одредбите од договорот за услуги за единствената услуга.

Ако инсистирате да го откажете вашиотПрочистувач на воздух KENNEDE сметка по разумно разгледување, може да поднесете апликација за откажување до нас на страницата за подесување на соодветните функции на нашиот производ и/или услуга што ги користите или според упатството за работа. Верификацијата и обработката ќе ја завршиме во рок од 15 работни дена. (услуга за клиенти тел.: 400-090-2723)

(iii) Променете го опсегот на вашето овластување

Секогаш можете да изберете дали да откриете информации. Некои информации се неопходни за користење на вашите услуги, но дали да ги дадете повеќето други информации зависи од вас. Може да го промените опсегот на вашето овластување за да продолжиме да ги собираме вашите информации или да го повлечете вашето овластување со бришење информации или исклучување на функцијата на уредот.

Откако ќе го повлечете вашето овластување, нема да можеме да продолжиме да ви ги обезбедуваме услугите што одговараат на овластувањето и повеќе нема да работиме со вашите соодветни информации. Но, вашата одлука за повлекување на овластувањето нема да влијае на претходното ракување со информациите врз основа на вашето овластување.

VI. Известување и измена

Можеме да ги измениме условите наПолитика за приватноство догледно време и таквата измена ќе биде дел одПолитика за приватност . За големи промени, ќе обезбедиме позначајни известувања и може да изберете да престанете да ги користите нашите услуги; во тој случај, ако продолжите да ги користите нашите услуги, тоа значи дека се согласувате да бидете обврзани со изменетитеПолитика за приватност.

Секоја измена ќе го стави вашето задоволство на прво место. Ве охрабруваме да се консултирате со нашата политика за приватност секогаш кога ги користите нашите услуги.

Може да издаваме објави поврзани со услуги кога е потребно (на пример, кога суспендираме услуга за одржување на системот). Можеби нема да можете да ги откажете објавите кои се поврзани со услуги и не се од карактер на промоција.
Конечно, мора да ја преземете обврската за доверливост за информациите за бројот на вашата сметка и лозинката. Ве молиме добро да се грижи за тоа под какви било околности.

VII. Владејачко право и јурисдикција

Секој спор што произлегува одПолитика за приватностили користење на услугите наПрочистувач на воздух KENNEDEќе се регулираат со законите на Народна Република Кина.

Секој спор што произлегува одПолитика за приватностили користење на услугите наПрочистувач на воздух KENNEDEќе се решава со консултации, а кога консултацијата не успее, странките едногласно се согласуваат спорот да се реши преку парница во народниот суд на местото каде што развивачот наПрочистувач на воздух KENNEDEсе наоѓа.